Velkommen til havlandet.com  Eier: tidl. Glesvær Teknikk AS

Kjære besøkende.

Da jeg i sin tid opprettet dette domenet var tanken min å lage et møtested på nettet for alle som drev med og var interessert i kulturen langs kysten vår. Dette skulle omfatte både det som kunne oppfattes som den tradisjonelle Kystkulturen og annen kulturell virksomhet som vi i dag må kunne oppfattes som en videreføring av denne. Kulturbildet langs kysten må hele tiden være en dynamisk prosess og det var det jeg ønsket skulle komme fram i dette domenet. Håpet var at det kunne bli et prosjekt som flere kunne samarbeide om å holde oppdatert.

Domenet ble aldri til dette, og ligger i dag med mange utdaterte opplysninger. Og i dag er det flere kanaler for slik informasjon enn da dette domenet ble opprettet.

Om domenet fortsatt kan bli et møtested for kultur, slik det var mitt ønske at det skulle bli, vil denne delen av det forstatt bli liggende tilgjengelig. Men informasjonen som ligger her er ikke lenger oppdatert. Kulturkalenderen og registeret over virksomheter og personer er stanset. Om denne delen av domenet blir videreført vil bli avgjort etterhvert. Er det noen som kan tenke seg å bidra med input til Guiden og Gallerier tas slike bidrag i mot med takk.

Domenet vil videreføres som et personlig domene der jeg gir en presentasjon av hva jeg selv holder på med innen fotografering, videoproduksjon og annen virksomhet innen multimedia. 

Hilsen

Kjell Olav Pettersen.

Album ol. på Internett som kan sees i sammenheng med havlandet.com er:
Marie Golten Pettersen sitt album: picasaweb.google.com/miagolten. Bilder hovedsakelig fra Sotra i Hordaland.
Mitt eget album: https://picasaweb.google.com/lh/myphotos med fotografier og video hovedsakelig fra Norge og Gran Canaria.
Eget album i Panoramio: http://www.panoramio.com/user/7352407 steds- og naturrelaterte fotografier, mange plassert på Google Earth.
Panoramio gruppe: Bilder fra det originale Gran Canaria: http://www.panoramio.com/group/113506
Egen YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCKB4HlNR4g4w7TiH2UEhFdw 

Det ligger dessuten 2 videoer på denne: https://www.youtube.com/channel/UCKc6mOdnUr4d6fIA1RbK8Qg 


E-post: kjell.o.pettersen@havlandet.com